Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Công văn hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh 13-01-2017 Tải về
2 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH A/VĂN LỚP 4 CỦA BGD-ĐT 06-10-2015 PP C/TRÌNH A/VĂN LỚP 4 CỦA BGD-ĐT ĐỂ THỰC HIỆN TỪ NGÀY 12/10/2015 (THAY CHO PPCT TẠM ĐẦU NĂM HỌC NÀY) Tải về
3 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH- LỚP 3 NĂM 2015 6-10-2015 PP C/TRÌNH A/VĂN LỚP 3 CỦA BGD-ĐT ; THỰC HIỆN TỪ NGÀY 12/10/2015 (THAY CHO PPCT TẠM ĐẦU NĂM HỌC NÀY) Tải về
4 Chương trình và mẫu Biên bản Đại hội chi đội 05.10.2015 Tải về
5 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
6 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
7 TT 43/2012/TT-BGDĐT 26-11-2012 BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Tải về